Få hjälp med lönehantering

Har du ett företag så kan det vara skönt att få hjälp med lönehantering. Du som behöver hjälp med lönehantering du kan vända dig till Klara Consulting. Hos dem hittar du dessutom flera andra bra tjänster:

  • Redovisning
  • Lönetjänster
  • HR-tjänster
  • Revision

Att hantera löner för de anställda, det kan ta tid samt att det krävs ju en del kunskaper. Det kan vara skönt att outsourca detta. Hos Klara Consulting får du hjälp av en auktoriserad lönekonsult. De arbetar idag med olika lönesystem, som:

  • Visma
  • Flex Applications
  • Kontek
  • Hogia

Bra hjälp med hantering av löner

Om du vill ha hjälp med lönehantering, så kan du begära en offert från Klara Consulting. Hos dem finns det erfarna lönekonsulter med en kvalitetssäkrad kompetens genom SRF konsult. Genom att ta in en extern hjälp på detta vis, så kan du effektivisera din lönehantering på ett bra sätt. Du får mer tid över till att ta hand om din kärnverksamhet.

Smidigt att få hjälp med lönehanteringen

Om du väljer att låta Klara Consulting ta hand om din lönehantering, så får du mer tid över till din verksamhet. Du har dessutom tillgång till digitala verktyg för tid, reseräkning och utlägg. Du har sedan hjälp av en auktoriserad lönekonsult samt har alltid en och samma kontaktperson att prata med.

Klara Consulting ser även till att sköta all rapportering till alla berörda myndigheter varje månad. Det går även att få månadsrapporter efter vad du har för behov. Med detta företag så blir det alltid rätt och de följer alla lagar och regler samt att de även uppfyller samtliga krav för GDPR.